“Hoe kan de bibliotheek weer een inspirerende plek voor jongeren worden?”

De afgelopen maanden zijn 24 mbo-studenten van het ROC van Twente als jongerenambassadeur aan de slag gegaan bij Bibliotheken Hengelo, Hof van Twente en Oldenzaal. In 6 subgroepjes dachten ze mee over hoe specifieke vestigingen van de bibliotheek weer een inspirerende plek voor jongeren kunnen worden. Eind januari presenteerden ze in aanwezigheid van medestudenten, docenten en een jongerencoach hun bevindingen aan de bibliotheek.

De bibliotheek als ontmoetingsplek
Bibliotheken Hengelo, Hof van Twente en Oldenzaal willen dat iedereen zich thuis voelt in de bibliotheek en dat je er wat opsteekt. In de praktijk blijkt echter dat jongeren de weg naar de bibliotheek (nog) niet massaal weten te vinden. De veronderstelling is dat jongeren wellicht een verkeerd beeld hebben van de bibliotheek en de bibliotheek ook van hen. Daarom is de hulp van jongerenambassadeurs ingeschakeld om met de bibliothekengroep mee te denken over hoe de bibliotheek ook voor middelbare scholieren weer een ruimte kan worden waar ontmoeting, informatie, ontwikkeling, ontdekking en ontspanning centraal staat. Het doel is om als bibliothekengroep meer inzicht te krijgen in wat jongeren bezighoudt en wat de bibliotheek moet doen/veranderen om ervoor te zorgen dat middelbare scholieren weer graag naar de bibliotheek toe komen.

Onderzoek en bevindingen jongerenambassadeurs
Al bij de tussenevaluaties was jongerencoach Simon onder de indruk van de jongerenambassadeurs. Hij vertelt: ‘Halverwege was ik heel tevreden over de inzet en de nieuwsgierigheid van de studenten. We kregen een aantal goede en leuke vragen. De studenten hadden goed nagedacht over hypothesen en het bereiken van de doelgroep.’ Volgens Bibliotheken Hengelo, Hof van Twente en Oldenzaal hebben de studenten ondanks de beperkte tijd, de tussenliggende kerstvakantie en de coronabeperkingen een aantal nuttige aanbevelingen kunnen doen. Daar zijn twee belangrijke gemene delers uitgehaald die dit jaar nader onderzocht en uitgewerkt worden, namelijk:

  • Het promoten van de (online) diensten die nu al worden aangeboden aan jongeren, op passende sociale media en in de juiste taal om die doelgroep te bereiken;
  • Het structureler en beter aanbieden van rustige studieplekken en/of gezellige ontmoetingsplekken.

Jesse, Larissa, Cheyenne, Delisha, Kim, Emirhan, Laurina, Anouk, Bernice, Jasper, Nikita, Elena, Demi, Numan, Simone, Isa, Far, Lars, Angelo, Fabiano, Malek, Ali, Jordy en Carlijn, ontzettend bedankt!

Ook impact maken en je stem laten horen? Meld je hier aan of stuur een appje naar 06 – 18 53 08 25!