Jongeren willen grip op digitale identiteit!

Vandaag presenteerde een panel van dertien jongerenambassadeurs hun advies over welke rol de overheid moet spelen in de digitale identiteit van jongeren. De belangrijkste boodschap: jongeren willen meer weten over de kansen én risico’s van hun digitale identiteit. Staatssecretaris Knops van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) nam het rapport op het ministerie in ontvangst.

Nederland, Den Haag, 24-09-2020
Staatssecretaris Knops van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontvangt het advies van de Jongerenambassadeurs omtrent digitale identiteit

 

Bewustwording loopt achter op realiteit
We doen steeds meer online. Jongeren zijn inmiddels de echte online-generatie. We leggen contact, betalen en winkelen online. De coronacrisis heeft dit proces extra versneld: zelfs ons onderwijs is inmiddels verplaatst naar digitale apps.  Maar zijn we ons er eigenlijk wel van bewust welke gegevens we achterlaten in de digitale omgeving? Wie kent onze digitale identiteit en heeft onze gegevens? Genoeg reden voor het Ministerie van BZK om advies van de Jongerenambassadeurs te vragen: welke rol moet de overheid spelen rond de digitale identiteit van jongeren? De afgelopen maanden zijn de jongerenambassadeurs gaan brainstormen, discussiëren en onderzoeken. Met als resultaat: een heldere oproep voor meer aanbod van informatie!

Illustratie gemaakt door Jongerenambassadeur Elien als voorbeeld voor een campagne rondom digitale identiteit.

 

Meer informatie nodig: #laatjenietkennen
Al gauw concludeerden de jongerenambassadeurs dat zij weinig weten over de kansen en risico’s van hun digitale identiteit: welke partijen verzamelen gegevens, hoe wordt er met deze gegevens omgegaan en wat kunnen jongeren zelf doen om hun digitale identiteit te beschermen? De jongerenambassadeurs adviseren het ministerie van BZK om in te zetten op bewustwording en kennisverspreiding door de inzet van voorlichtingen en campagnes. In de praktijk zou dat eruit zien als: 1) een heldere website of app over digitale identiteit 2) voorlichtingen op scholen over digitale identiteit, het online delen van gegevens en cybercriminaliteit en 3) een landelijke campagne #Laatjenietkennen. Video’s, memes en een herkenbare slogan ‘Het is een feit, je digitale identiteit’  zou het gesprek over digitale identiteit op gang moeten brengen onder jongeren. De jongerenambassadeurs hebben enquêtes afgenomen, interviews gedaan en zelf voorbeelden gemaakt van campagneposters en lesmateriaal. Bovendien concludeert de groep jongeren dat dit niet alleen handig is voor hun leeftijdsgenoten. Ook wordt er aan de ouderen gedacht door middel van een informatiepunt in buurthuizen of een spreekuur bij de gemeente.

Digitale toekomst
Hoewel er een mooi advies ligt, laten de jongerenambassadeurs het niet alleen hier bij. Ze hopen de komende tijd betrokken te blijven bij de vervolgstappen van het ministerie. Want als dé online-generatie zijn zij de beste adviseurs als het gaat om de toekomst van de digitale wereld.

Lees hier het hele rapport!

Ben je enthousiast om als jongerenambassadeur aan de slag te gaan? Of wil jouw organisatie een plek bieden voor een jongere? Neem dan contact met ons op.