Selecteer een pagina

“Maak jongeren meer bewust van de vaak verborgen wereld van mensenhandel!”

In een periode van vier maanden gingen Jade, Enes, Sanne, Bram, Aris, Soumaya en Sophie als jongerenambassadeurs in gesprek met andere jongeren over de vaak verborgen wereld van mensenhandel. Het resultaat daarvan is een advies aan CoMensha (Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel) over hoe de organisatie jongeren in het online domein beter kan bereiken en ze bewust kan maken van mensenhandel. Vorige week presenteerden ze hun advies aan CoMensha.

Mensenhandel is een ernstig maatschappelijk probleem. Met name jongeren zijn gelet op hun leeftijd in het bijzonder kwetsbaar om slachtoffer van uitbuiting te worden. Ze brengen meer tijd online door met de bijbehorende risico’s op seksuele en criminele uitbuiting.

Jongeren weten weinig van mensenhandel
Om jongeren bewust te maken van de gevaren schakelde CoMensha de hulp in van zeven jongerenambassadeurs. Tijdens verschillende online sessies werden ideeën en ervaringen uitgewisseld. De jongerenambassadeurs gingen actief in gesprek met andere jongeren over het thema. “Tijdens dit traject zijn wij erachter gekomen dat veel jongeren niets of weinig van mensenhandel weten. Dat terwijl je heel snel in een uitbuitingssituatie kunt belanden. Er moet daarom veel meer bewustwording onder jongeren gecreëerd worden” vindt Aris (19).

De gesprekken met andere jongeren gaven de jongerenambassadeurs relevante inzichten en aanknopingspunten. “Daaruit blijkt dat veel jongeren een beperkt beeld van mensenhandel hebben. Ze denken vooral aan gedwongen arbeid in het buitenland en seksuele uitbuiting van meisjes. Of ze verwarren mensenhandel met mensensmokkel,” vertelt Soumaya (19).

Bewustwording stimuleren
Dat blijkt ook uit een enquête waar 200 jongeren tussen de 13 en 21 jaar aan deelnamen.  “De overgrote meerderheid van de jongeren heeft zélf aangegeven weinig van mensenhandel af te weten” zegt Bram (17). “Dit kan verbeterd worden door posters op te hangen op Jongeren Ontmoetingsplekken (JOP) en door op scholen lessen te geven.” Volgens Enes (16) is het dan wel belangrijk dat de lessen interactief zijn: “Jongeren willen graag iets doen met de informatie die ze tijdens voorlichtingen krijgen.”

Maar ook in het online domein zijn mogelijkheden om bewustwording onder jongeren te stimuleren. “Mensenhandel is een serieus en gevoelig onderwerp. Wij denken daarom dat Instagram – op dit moment – het meest geschikte platform is om bewustwording onder jongeren in het online domein te creëren” vertelt Jade (16). “Een aansprekende Instagram feed met afwisselende content in de vorm van foto’s met tekst en korte filmpjes spreekt jongeren aan” voegt Sanne (16) toe.

Jongerenambassadeurs
Sophie (25) blikt positief terug op het traject. “Door mijn vooropleiding Sociale Psychologie had ik al enige basiskennis van het onderwerp, maar actief bezig zijn met de stof met een duidelijk doel voor ogen was voor mij nieuw en heb ik als erg interessant ervaren” vertelt ze. Vanuit MDT project Jongerenambassadeurs werden de jongerenambassadeurs door jongerencoach Veerle begeleid: “Het was erg bijzonder om te zien hoe de jongeren met dit thema omgingen en te zien dat zij het helemaal niet moeilijk, maar juist fijn vonden om met andere jongeren over mensenhandel te praten. Ik hoop dan ook dat zij de kennis blijven verspreiden onder vrienden, familie en studie- en leeftijdsgenoten. Zo blijven zij namelijk ambassadeurs voor de aanpak van mensenhandel.”

Ina Hut, directeur-bestuurder van CoMensha, hoopt ook dat de jongeren zich blijven inzetten voor dit belangrijke thema. “We willen zoveel mogelijk jongeren bereiken en bewust maken van mensenhandel, dus we zijn heel blij met deze waardevolle adviezen en betrokkenheid. CoMensha heeft tijdens het project al mooie stappen gezet om meer bewustwording onder jongeren te creëren en dat gaan we in de toekomst zeker doorzetten. Graag bedank ik de jongerenambassadeurs voor hun belangrijke input, zeer waardevol. Ik hoop dat jullie ambassadeurs blijven in de strijd tegen mensenhandel.”

Dit nieuwsbericht verscheen eerder op de website van CoMensha (het Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel). Ook impact maken en je stem laten horen? Meld je hier aan of stuur een appje naar 06 – 18 53 08 25!