Jongerenambassadeurs Bloemencorso Lichtenvoorde presenteren hun eindrapport

Vijftien jongerenambassadeurs hebben de afgelopen maanden uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om meer jongeren bij het Bloemencorso Lichtenvoorde te betrekken. Zij presenteerden onder grote belangstelling op dinsdag 1 juni online hun eindrapport.

Jongerenambassadeurs en het Bloemencorso Lichtenvoorde
Jongerencoach Simon stuurde een mail met de vraag of het project Jongerenambassadeurs iets voor het, hem zo bekende en geliefde, Bloemencorso Lichtenvoorde kon betekenen. Dat kwam als geroepen omdat er op dit moment gewerkt wordt aan een nieuwe missie en visie voor het corso. Uiteindelijk werden er twee adviesvragen opgesteld: ‘Hoe kunnen we meer jeugdige bouwers en meer bezoekers aan het corso binden?’

Animo voor deelname
Er werd een oproep gedaan voor jongerenambassadeurs en de organisatie was erg verheugd dat maar liefst vijftien jongeren aangaven te willen helpen bij het vinden van de antwoorden op de gestelde adviesvragen. Dat waren: Bram Polman, Brett Seesing, Chris Kleverwal, Dante Verbruggen, Jesse Beerten, Jord van den Berg, Luuk Smees, Nikee Smeenk, Nora Baks, Nynke Hillen, Robin Krabbenborg, Sam Wopereis, Storm Wissink, Tijmen Bongers en Willem Wekking. De groep werd onderverdeeld in twee subgroepen die elk één van de adviesvragen voor haar rekening nam.

Jongerenambassadeurs-traject
Wat volgde waren zeven digitale bijeenkomsten waarin gastsprekers werden geraadpleegd. Er werden onder meer interviews gehouden in Lichtenvoorde en in andere corsoplaatsen, vragenlijsten uitgezet, presentaties gemaakt en posters ontworpen. Er is heel hard gewerkt en de wijze waarop de jongerenambassadeurs aan de slag gingen met de vragen maakte veel indruk op het Bloemencorso Lichtenvoorde. Het was voor de organisatie een bevestiging van de meerwaarde van de jeugd.

Eindpresentatie
Dinsdag 1 juni vond de eindpresentatie plaats met jongerenambassadeurs Jesse Beerten en Storm Wissink als gastheren. Burgemeester Annette Bronsvoort van de Gemeente Oost Gelre woonde de presentatie bij en deed het openingswoord in aanwezigheid van onder meer de jongerenambassadeurs, de gastsprekers en vertegenwoordigers van verschillende corsogroepen en -plaatsen. Vervolgens werden de onderzoeksmethoden, conclusies en aanbevelingen gepresenteerd door vertegenwoordigers van de twee subgroepen. Dat leverde veel bruikbare adviezen op voor de corsogroepen, de plaatselijke middelbare school en de organisatie. De adviezen worden allemaal bekeken op hun haalbaarheid.

Jongerenpanel
De samenwerking met de vijftien jongerenambassadeurs is zo goed bevallen dat de organisatie heeft besloten om binnenkort een jongerenpanel in het leven te roepen die zowel zal worden betrokken bij de nieuwe missie en visie alsmede bij de jaarlijkse beleidsplannen. Het jongerenpanel zal gevraagd en ongevraagd adviezen geven die bijdragen aan een gezonde toekomst van het Bloemencorso Lichtenvoorde.

Lijkt het jou ook tof om een maatschappelijke bijdrage te leveren bij jou in de buurt? Bekijk onze droomplekken of meld je meteen aan als Jongerenambassadeur. Dat doe je hier of door een appje te sturen naar 06 – 18 53 08 25!