Selecteer een pagina

Jongerenambassadeurs maken het interreligieuze dialoog mogelijk!

Jongerenambassadeurs zitten overal: van elke hoek in Nederland tot aan uiteenlopende sectoren. Een nieuwe droomplek in het rijtje het afgelopen jaar was één met een religieuze insteek, namelijk het Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims (OJCM). Als orgaan focussen zij zich op het stimuleren van interreligieuze dialoog. Toch wordt dit gesprek nog te weinig gevoerd met de jongere generatie. Het OJCM schakelde Jongerenambassadeurs in, met als resultaat: het eerste OJCM-jongerenpanel! Lees hieronder de ervaringen van Alissa, Jolijn en Alihan.

Jongerenambassadeur Alissa

Verbinding, organisatie, inspiratie – dat zijn de drie begrippen waarmee ik mijn tijd als jongerenambassadeur bij het Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims (OJCM) het beste kan omschrijven. In mijn studie religiewetenschappen heb ik ervoor gekozen om me bezig te houden met interreligieuze dialoog uit de wens om in een maatschappij waarin we veel onbegrip en polarisatie zien, toch de verbinding op te zoeken. In de collegebanken lijkt dit allemaal wat theoretisch en abstract, maar door het jongerenpanel van het OJCM te helpen opzetten heb ik interreligieuze dialoog en samenwerking van dichtbij kunnen beleven. Samen met mijn mede-jongerenambassadeurs heb ik een kijkje kunnen nemen binnen de organisatie door middel van het bijwonen van vergaderingen, wat me inzicht heeft gegeven in de organisatiestructuur en het tot stand komen van initiatieven voor interreligieuze samenwerking. Daarnaast hebben we zelf een interreligieuze dialoog mogen organiseren.

Door deze ervaringen ga ik dadelijk met meer vertrouwen en een sterkere basis het werkveld in. Bovendien is het erg waardevol geweest om zelf het gesprek aan te gaan met jongeren van andere religies en te zoeken naar wat we gemeenschappelijk hebben. Ik heb maatschappelijke kwesties rondom religie vanuit een ander perspectief kunnen zien en heb de kans gehad om het wereldbeeld van zowel anderen als mezelf op een dieper niveau te begrijpen. Het heeft me geïnspireerd om in het dagelijks leven vaker het gesprek over religie en zingeving aan te gaan en de verbinding met anderen op te zoeken. Naar aanleiding van de jongerendialoog hebben we veel positieve reacties gekregen uit allerlei hoeken. Ik ben blij dat we zoveel mensen hebben kunnen bereiken en dat er interesse is om de interreligieuze dialoog onder jongeren in de toekomst voort te zetten.

Jongerenambassadeur Alihan

Afgelopen half jaar heb ik als onderdeel van OJCM Jongeren een bijzondere ervaring opgedaan. Ik was heel erg benieuwd naar religieuze samenwerkingen. Dit heb ik van dichtbij mogen meemaken, waar ik een optimistisch gevoel aan heb overgehouden. Met het bijwonen van de interreligieuze vergaderingen ervaarde ik hoe de drie Abrahamse gemeenschappen werken aan agendapunten, deze bespreken en welke acties ze ondernemen. Voor mij, als iemand die interesse heeft in de religieuze identiteit en maatschappij, is dit enorm leerzaam. Dankzij Jongerenambassadeurs ben ik heel goed verwezen en begeleid om dit leerzame proces aan te gaan.

De uitdaging om een soortgelijke interreligieus dialoog te organiseren met jongeren, is iets wat veel vormen kan aannemen. Het was fijn dat wij als organisatoren de ruimte kregen om hier creatief mee om te gaan. Hierin zijn we heel goed begeleid door Daniëlle van het OJCM. Het orgaan geeft hun jongeren veel ruimte voor initiatief. Ik heb altijd het gevoel gehad mijn ei kwijt te kunnen over religie en maatschappij.

Als jongeren werkten we toe naar ons evenement. Een wandeling langs gebedshuizen vond ik bijzonder om zowel te organiseren als zelf te ervaren. Ik ben er van overtuigd dat dit uitje iedere persoon zal verrijken. Het was persoonlijk en organisatorisch leerzaam om met een groep jongeren de gebedshuizen te bezoeken enbinnen de gesprekken aan te gaan over opvattingen en belevingen. Ons evenement kreeg media aandacht, wat het heel bijzonder maakte. Onze inzet en idealen werden verkondigd in de krant Trouw en we kregen een podium bij NOS Radio 1 Journaal en NOS Stories. Achteraf besef ik dat hetgeen wat hebben neergezet en onze idealen, meer van waarde is dan ik eerst dacht. Dit maakt het voor mij een OJCM-periode om trots op te zijn.

Jongerenambassadeur Jolijn

Door mijn tijd als jongerenambassadeur bij het OJCM ben ik mij meer bewust geworden van de kracht en het belang van interreligieuze dialoog in de Nederlandse samenleving. Het is bijzonder om te zien hoe mensen met verschillende religieuze achtergronden samen kunnen optrekken en voor elkaar op kunnen komen als dat nodig is. Als jongerenambassadeurs kregen we een inkijkje bij het overlegorgaan door vergaderingen bij te wonen en mee te denken over thema’s die speelden. Op die manier heb ik meer inzicht gekregen in de manier waarop de contacten tussen de overheid en religieuze organisaties lopen, en hoe dat vorm krijgt.

Daarnaast zijn we aan de slag gegaan om het jongerenpanel op te zetten. Het was een interessant en leerzaam proces om zoiets nieuws op te zetten en na te denken over de doelgroep en de manier waarop we die wilden bereiken. Ik vond het erg leuk om onze activiteit – een wandeltocht langs drie verschillende gebedshuizen in Amsterdam – te organiseren. Tijdens de activiteit heb ik jongeren uit allerlei verschillende plaatsen en met verschillende achtergronden mogen ontmoeten, dat was een mooie ervaring. Het is hoopvol om te zien dat jongeren gemotiveerd zijn om de dialoog aan te gaan en ik ben benieuwd wat het jongerenpanel in de toekomst daar verder in kan betekenen!

Ook op zoek naar een nieuwe uitdaging en wil je maatschappelijke impact maken? Check al onze droomplekken en misschien zit de ideale droomplek er ook voor jou tussen. Ook kan je je hier gelijk aanmelden of stuur een appje naar 06 – 18 53 08 25! We denken graag met je mee over de mogelijkheden.