Gastblog: “Een geweldige kans die ik niet onbenut voorbij wilde laten gaan!”

Eerder dit jaar heeft het OJCM-jongerenpanel een interreligieuze dialoog georganiseerd. Ibrahim is onderdeel van dit panel en hielp dus mee met de organisatie, van het programma, de zaal tot aan de catering. Hij kijkt terug op een geslaagd evenement en kijkt uit naar de volgende plannen van het panel! In deze gastblog vertelt hij meer over de avond en hoe jij ook kan helpen bij de organisatie van het volgende evenement! 

Sinds een paar jaar ben ik weer terug in mijn Nederland. Het land waar ik van kleins af aan ben opgegroeid en zoveel aan heb te danken. Het was jammer dat ook in dezelfde periode van mijn terugkeer de corona besmettingen toenamen waardoor ik niet de mogelijkheden voor sociale activiteiten meer had die ik voor ogen had gehouden. Als een jonge Imam wonend in Nederland vind ik het erg belangrijk om verbinding te zoeken met de medemens, hen beter te leren kennen en bovenal ook om nieuwe dingen te leren. De mogelijkheid om dit te bewerkstelligen kwam voor mij dan ook als een grote zegening.

In samenwerking met Jongerenambassadeurs en het OJCM Jongerenpanel zijn we afgelopen jaar hard bezig geweest om een plan uiteen te zetten om jongeren van verschillende achtergronden en geloofsovertuigingen samen te brengen. We hebben uitvoerig overleg gevoerd en zijn nagegaan wat er op dit moment speelt in de samenleving en wat vooral ook de jongeren op dit moment bezighoudt. Tijdens dit proces heb ik persoonlijk zoveel dingen geleerd en kunnen meemaken. Als jongerenambassadeurs kregen we vaak ook externe uitnodigingen om deel te nemen aan dialoogavonden.

De doelstelling van ons team was om de liefde en begrip voor elkander te vergroten en om dit te realiseren hadden we besloten om een dialoogavond te organiseren. Een dialoogavond waar iedereen welkom is. Een avond waar iedereen zichzelf kan zijn zonder zichzelf druk te hoeven maken om beoordeeld te worden. Een avond die in het teken moet staan van dichter bij elkaar komen.

De persoonlijke ervaring die iemand ervaart in een fysieke ontmoeting is beter dan iets dat je van een ander hoort of bijvoorbeeld door middel van de media te horen krijgt. Dit was dan ook de kernreden waarop we onze doelstelling hebben ingesteld. Speciaal in deze tijd waarbij onze jongeren juist veel meer tijd online doorbrengen vonden wij het essentieel dat wij een fysieke ontmoeting voor de jongeren moesten organiseren.

Het was voor mij extra speciaal omdat we samen met het jongerenpanel hadden besloten om de dialoogavond bij mij in de moskee te houden. Het was een heel bijzondere ervaring die ik nooit eerder had ervaren. Van het begin tot het eind was het een genot om het mee te maken. De dialoogavond zelf was zo gezellig en de tijd vloog werkelijk voorbij. Als we de tijd niet in de gaten zouden houden had iedereen rustig de hele avond en nacht kunnen door blijven praten. Dit was niet alleen mijn ervaring maar ook alle andere jongeren die deelnamen hadden dezelfde belevenis.

De avond begon met een korte introductie van de panelleden waarin ieder ook vertelde waarom diegene graag deel wilde uitmaken van dit initiatief. Daarna werd er gesproken over vraagstukken in de hedendaagse maatschappij. Hierop volgend werden de deelnemers in groepen verdeeld waarbij we hebben geprobeerd om jongeren van verschillende achtergronden en geloofsovertuigingen bij elkaar zetten. De groepen werden vervolgens om de 20 minuten gewisseld. Verder hadden we op de tafels verschillende stellingen geplaatst waarover gesproken zou kunnen worden mocht het nodig zijn. Iedereen was laaiend enthousiast om kennis met elkaar te maken en elkaars verhaal te horen dat er nauwelijks van de stellingen gebruik werd gemaakt. Tijdens deze avond kon er ook gebruik gemaakt worden van een Aziatisch diner waar iedereen van heeft kunnen genieten. We hebben geprobeerd om de gasten zo goed mogelijk thuis te laten voelen en dat was ons aardig goed gelukt gelukkig.

Ik heb heel veel geleerd van de afgelopen periode. We gingen als een team met een doel voor ogen de uitdaging aan om zo veel mogelijk jongeren te bereiken. We hebben zeker een groot groep jongeren weten te bereiken omdat we ook veel media-aandacht hebben gekregen vanwege ons mooie initiatief. Leden van het jongerenpanel zijn gevraagd voor interviews, mochten diverse externe dialogen bijwonen en hebben zo ook vele mooie banden kunnen opbouwen met andere maatschappelijke verengingen.

Dit is voor ons echt een heel succesvol jaar geweest die we graag willen voortzetten. We hopen dan ook dat we op deze lijn door kunnen gaan en we steeds meer jongeren kunnen betrekken om deel te nemen aan onze activiteiten. Het is ons doel en streven dat we de mensen ongeacht wat hun geloof of achtergrond is proberen te verbinden. Het samenkomen brengt vreugde met zich mee en de liefde voor elkaar wordt hierdoor automatisch vergroot.

Wil jij hier ook aan bijdragen? Het OJCM-jongerenpanel zoekt nog nieuwe leden, hier lees je meer over de droomplek. Of meld je hier gelijk aan!