Gastblog: De jeugd als nieuwe architect van Europa

Wat hebben jongeren nodig om op effectieve manier hun stem te laten horen? Jongerenambassadeur Reda de Meyer denkt mee bij de Public Affairs Academie over het versterken van de stem van jongeren en over een training om hen daarin te ondersteunen. Onlangs nam hij deel aan het European Youth Debate in Milaan, waarover hij voor Jongerenambassadeurs onderstaande gastblog schreef.

De jeugd als nieuwe architect van Europa
Al meer dan 70 jaar heeft er geen grote oorlog meer plaatsgevonden in Europa. Dit komt door de samenwerking tussen Europese landen op allerlei gebieden, onder andere op economisch, cultureel en juridisch gebied. Het begon allemaal met de Europese gemeenschap voor Kolen en Staal. Hierna is het hard gegaan. Steeds meer landen werden lid en steeds meer verdragen werden ondertekend waardoor er steeds meer bevoegdheden van de lidstaten werden overgeheveld naar het Europees samenwerkingsverband. De EEG werd opgericht waardoor er een gemeenschappelijke markt ontstond, met open grenzen en vrij verkeer van personen en goederen. Uiteindelijk werd de welbekende Europese Unie opgericht bij het verdrag van Maastricht.

EU onder druk
Na een optimistische periode staat de Europese Unie de laatste jaren onder druk. Opvallend is dat vooral jongeren positief staan tegenover de EU, maar dat slechts 18% van de Nederlandse jongeren kwam opdagen bij de Europese Parlementsverkiezingen in 2014. Daarom is het des te belangrijker dat de stem van jongeren in de maatschappij gehoord wordt, en volgens mij is het de taak van jongerenambassadeurs om dit te doen. En natuurlijk hun generatiegenoten aansporen te gaan stemmen!

European Youth Debate
Anderhalve week geleden heb ik deelgenomen aan het European Youth Debate in Milaan. Dit is een evenement, georganiseerd door de Milanese studentenvereniging European Generation, waaraan jongeren vanuit heel Europa deel hebben genomen om te praten over mogelijke oplossingen en nieuwe doelen voor de EU. De deelnemers werden verdeeld over vier commissies met elk een eigen onderwerp: cultural heritage, media regulation during electoral campaigns, company law & anti-trust en ten slotte climate change policy (waaraan ik zelf deelnam). Drie dagen lang heb ik met andere jongeren gediscussieerd over de huidige problematiek en mogelijke oplossingen hiervoor. Zo heeft mijn commissie een voorstel gepresenteerd om het ETS-systeem (Europees systeem voor de vermindering van de CO2-uitstoot) aan te pakken door een minimumprijs in te stellen voor de emissierechten en om vrijstellingen, toegekend door lidstaten aan bedrijven, omtrent de uitstoot af te schaffen.

Milaan als decor
Natuurlijk was er na een dag lang vergaderen ook tijd om de prachtige stad Milaan te verkennen en in gesprek te gaan met andere deelnemers en tevens ook generatiegenoten over onze visies op de toekomst van de EU. Zo werd er gesproken over de voor -en nadelen van een Europese federatie en het democratischer maken van de EU door middel van referenda en een belangrijkere rol voor het Europees Parlement. Tijdens dit evenement realiseerde ik me ook steeds meer hoe cruciaal de komende decennia worden voor de huidige generatie millennials. Veel uitdagingen zullen ons te wachten staan. Denk maar eens aan klimaatverandering, nieuwe economische crises en de groeiende ongelijkheid tussen arm en rijk. Met als doel het klimaatveranderingsprobleem het hoofd te bieden, bereikte mijn commissie een consensus over een versnelde Europese aanpak voor de vermindering van CO2-uitstoot, de energietransitie naar groene energie en een sociale herverdeling van de kosten die met deze transitie gepaard gaan.

Maak EU Europeser!
Naast de plannen die in elkaar zijn gemetseld tijdens de EYD 2019 zou ik er ook voor pleiten om de Europese Unie niet per se democratischer, maar vooral Europeser te maken en dichter bij de mensen te brengen. Dit klinkt misschien gek, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de Europese parlementsverkiezingen zie je dat in elke lidstaat enkel nationale partijen op de lijst staan met (meestal) kandidaten uit die lidstaat zelf. Zou het geen idee zijn om Europese partijen op te richten die direct verkozen worden door de Europese burgers? Momenteel hebben we al Europese fracties, bestaande uit onder andere de sociaaldemocraten, christendemocraten en de liberalen. Wanneer je het immers hebt over het ontbreken van een Europees gemeenschapsgevoel is in mijn ogen het Europees Parlement bij uitstek het orgaan dat moet bestaan uit Europese in plaats van nationale volksvertegenwoordiging in het parlement. Uiteindelijk zou ik zelf de kant opgaan van een Europese versie van de Nederlandse Tweede Kamerstructuur. Daarnaast zou ik de Europese Unie dichter bij de mensen brengen. Ik denk bijvoorbeeld dat niet veel mensen weten hoe de organen van de EU precies werken en hoe Europese besluitvorming plaatsvindt. Dit zou je kunnen aanpakken door in verschillende Europese steden informatieavonden te organiseren over dit thema.

En vooral: ga stemmen!
Ten slotte zou ik nog een boodschap willen geven aan alle jongeren die dit lezen. Tijdens de laatste Europese parlementsverkiezingen heeft maar 18% procent van de jongeren gestemd. Dit percentage is natuurlijk dramatisch als je je beseft dat er een fase aanbreekt waarin de Europese Unie besluiten zal en moet nemen over nota bene onze eigen toekomst. Denk maar eens aan klimaatmaatregelen. Wij als jongeren zullen de gevolgen van deze maatregelen in de toekomst het meest ervaren. Daarnaast is het Europees Parlement, het orgaan waarvoor wij op 23 mei naar de stembus mogen, in de loop der jaren steeds invloedrijker geworden in de besluitvorming. Daarom kunnen wij met onze stem meer invloed uitoefenen dan ooit. Dus of je nou een eurofiel of een euroscepticus bent, of je nou aan het klimaat drammen of aan het klimaat ontkennen bent, het gaat om jouw toekomst!

Reda De Meyer