“Om het vertrouwen tussen burgers en Staat te herstellen streef ik naar meer representatie binnen de Politie. “

In een panel van 16 jongeren is Yasmine dit jaar gestart als jongerenambassadeur bij de politie. Het panel mag hun ongezouten mening geven over tal van zaken, van veiligheidsvraagstukken tot aan communicatie naar jongeren toe. In deze gastblog vertelt Yasmine meer over haar motivatie om jongerenambassadeur te worden bij de politie. 

Klanten die niet bij mij, maar bij mijn blonde collega afrekenen, opmerkingen over mijn uiterlijk, hoe ‘goed’ mijn woordenschat is of de vraag ‘waar kom je nou écht vandaan’. Een aantal dingen die ik dagelijks meemaak, maar voor velen niet herkenbaar zijn. (Institutioneel) racisme op de arbeidsmarkt, in de medische wereld, op de huizenmarkt en in het onderwijs beïnvloedt veel mensen.

De jongeren van het politie panel tijdens hun eerste bijeenkomst.

Ook etnisch profileren komt vaker voor dan dat men denkt in Nederland. Dat blijkt wanneer onderzoek laat zien dat maar liefst 41% van de mannen met een niet-westerse achtergrond in Amsterdam, in 2019, werd aangesproken door de politie, tegenover 22 procent van de mannen met een westerse achtergrond. Het fenomeen genaamd ‘etnisch profileren’ waarbij iemand op basis van uiterlijke kenmerken (de huidskleur, etniciteit of religie van die persoon) en niet op basis van hun acties in aanraking komt met overheidsinstanties houdt anno 2021 stand.

Dit gaat ten koste van wetshandhavers, effectieve criminaliteitsbestrijding en het wederzijdse vertrouwen tussen burger en staat. Dit wil ik voorkomen en om dit vertrouwen te herstellen streef ik naar meer representatie binnen de politie. Ik hoop dat mijn deelname en inspraak men kan laten inzien dat het anders moet. Representatie staat tegenover de standhouding van stereotypes. Wanneer men elkaar begrijpt wordt praten een stuk makkelijker. Jongerenparticipatie en representatie is daarom enorm belangrijk.

Proactief controleren’ is sinds 2017 het kader waarnaar de politie handelt. Hierin wordt beschreven dat de politie iemand niet mag controleren omdat ‘hij’ (op het oog) tot een groep behoort die oververtegenwoordigd is in de misdaadstatistieken of omdat hij wat betreft enkel zijn uiterlijk in die buurt ‘niet thuishoort’. Vooruitgang dus!

Maar ondanks het beleid van proactief controleren, kan het beter wat betreft de representatie binnen de politie. Wanneer ik aangeef dat vrouwen met een hoofddoek op dit moment geen wetshandhavers mogen zijn, krijg ik altijd geschrokken blikken: ‘het is 2021, serieus?’ Ja, helaas wel. Daarom is het zo belangrijk dat onze stem via andere wegen gehoord wordt. 

Onze stem maakt verschil!