Een Jongerenparlement met impact!

Vandaag overhandigden dertien jongerenambassadeurs hun advies over een toekomstig Jongerenparlement aan minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). De minister nam het rapport in ontvangst tijdens het congres over dit thema op het ministerie. De komende maanden worden de eerste contouren verder geschetst!

Het advies van de Staatscommissie parlementair stelsel concludeerde dat niet iedereen in Nederland zich voldoende gehoord en vertegenwoordigd voelt. Jongeren zijn zo’n groep, en daarom wil het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) het oprichten van een Jongerenparlement verkennen. Afgelopen maand zijn dertien enthousiaste jongerenambassadeurs samen gaan brainstormen, discussiëren én onderzoeken hoe het Jongerenparlement eruit moet komen te zien. Het resultaat: kies voor een Jongerenparlement met impact!

Advies voor de toekomst

Het Jongerenparlement moet de stem van jongeren laten horen, concludeert de groep. Dat doet het Jongerenparlement door jongerenonderwerpen op de agenda te zetten en advies te geven aan de Eerste en Tweede Kamer. Deze zijn verplicht om te reageren op het advies van de jongeren. “Ik vind het heel belangrijk dat jongeren écht worden gehoord en serieuzer worden genomen”, vindt Maxime (16) één van de jongerenambassadeurs achter het advies. “Het Jongerenparlement kan daarvoor een hele goede spreekbuis zijn”, vult Luuk (20) aan. Maar het Jongerenparlement moet ook nieuwe inzichten bieden én de afstand tussen jongeren en politiek, tussen generaties, en tussen jongeren verkleinen. “Ik hoop dat het Jongerenparlement kan bereiken wat jongeren écht willen veranderen in Nederland!”, aldus Beyza (17).

Verbluffend simpel

Hoe ziet het Jongerenparlement er dan uit? Eigenlijk is de opzet verbluffend simpel en verfrissend. In het Jongerenparlement zitten 100 jongeren, die maandelijks bijeen komen voor plenair overleg. Daarnaast worden de leden verdeeld over zeven commissies die zich inhoudelijk verdiepen in onderwerpen die jongeren aangaan, zoals bijvoorbeeld innovatie en klimaat. Het Jongerenparlement neemt zitting in Den Haag, en wordt ondersteund door álle jongeren in Nederland met een speciale app.

Bouwstenen

De komende tijd zal het advies één van de bouwstenen zijn waar het ministerie mee aan de slag gaat voor de oprichting van het Jongerenparlement. Tijdens de brainstorm werd al duidelijk dat deze jongerenambassadeurs graag betrokken blijven bij dit initiatief, dus wie weet zien we hen over een jaar terug als Jongerenparlementslid!

Het volledige rapport ‘Een Jongerenparlement met impact‘ is hier te vinden!