Richt jij het Nederlandse jongerenparlement op?

Jongerenambassadeurs voor een jongerenparlement!

Iedereen moet zich voldoende gehoord en vertegenwoordigd voelen in Nederland! Daarom streeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ernaar eind van dit jaar het jongerenparlement op te richten! Maar wat is daar voor nodig? Op welke manier kan dit het beste worden opgezet? Wie zitten er in het jongerenparlement? Minister Ollongren is op zoek naar jouw mening!

Uit onderzoek blijkt dat sommige bevolkingsgroepen nog niet genoeg betrokken worden bij onze democratie en rechtsstaat. Jongeren zijn zo’n groep: ze hebben vaak nog geen stemrecht en worden nog (te) weinig betrokken bij beslissingen die gaan over hún toekomst. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en Jongerenambassadeurs gaan daarom op zoek naar jongeren die mee willen denken over het inrichten van het Jongerenparlement!

Jouw advies centraal

Het Jongerenparlement geeft advies over de vraag hoe jongeren beter gehoord kunnen worden in onze democratie. Maar zover is het nog niet: het Jongerenparlement moet eerst worden opgericht! En daar kan jij bij helpen. Een panel van Jongerenambassadeurs geeft advies aan het ministerie over wat er nodig is om een Jongerenparlement in te richten! Waar let je op? Wat werkt voor jongeren het beste? En natuurlijk ben je van harte uitgenodigd om jouw advies te presenteren tijdens het congres ‘jongerenparlement’ op 19 juni 2019 bij het ministerie!

Ga samen de uitdaging aan!

Een grote uitdaging dus voor het jongerenpanel. Gelukkig sta je niet alleen: Jongerenambassadeurs ondersteunt het panel bij het vormgeven van advies. Je krijgt een training, waarbij je alle nodige skills opdoet om een passend advies te geven en je wordt begeleid bij het formuleren van je advies vanuit Jongerenambassadeurs. En het allerbelangrijkst: je doet het samen met de andere jongerenambassadeurs in het panel.

Doe jij ook mee?

Ga jij impact maken op nationaal niveau? Zorg jij ervoor dat de stem van jongeren voortaan meegenomen wordt in onze democratie? En ben jij tussen de 16 en 24 jaar? Schrijf dan alvast de volgende data in je agenda:

  • Donderdagmiddag 23 mei 2019: Kennismaking en brainstorm
  • Vrijdagmiddag 7 juni 2019: Brainstorm en advies
  • Woensdag 19 juni 2019: Congres Jongerenparlement bij het ministerie.

En meld je vóór 13 mei 2019 aan als jongerenambassadeur! Aanmelden doe je binnen twee minuten via deze pagina. Meer informatie? App naar 06 18530825!