Verhalen van jongerenambassadeurs: Aimane bij de politie

Sociale skills ontwikkelen, leren professioneel te werken, of je maatschappelijke steentje bijdragen: iedere jongerenambassadeur heeft andere redenen om een Jongerenambassadeurs-traject te starten.Wat brengt jongeren bij Jongerenambassadeurs, en waar zijn ze dan zoal mee bezig? De aankomende tijd willen we de jongerenambassadeurs uitlichten, en vertellen we hun verhaal. We bijten het spits af met: Aimane, lid van het politie jongerenpanel!

Luisteren naar verhalen om je heen
Aimane heeft de weg afgelegd van het vmbo naar een Master Strafrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Naast zijn bijbaan bij de Rechtswinkel Amsterdam en zijn vele andere activiteiten maakt hij ook tijd voor een traject in het jongerenpanel van de politie.

In het gesprek met Aimane hadden we het over maatschappelijk betrokken zijn, en hij vertelde over hoe belangrijk het is om dit écht zelf te willen. “Het is een individuele afweging, je kan het alleen maar stimuleren. Het is belangrijk dat iemand dit oprecht doet. Als je iemand gaat dwingen zal het resultaat minder goed zijn. Je moet de keuze voor jezelf maken, en zelf ook echt betrokken willen zijn.” Wat dat betekent, maatschappelijke betrokkenheid, had veel te doen met luisteren en de mouwen opstropen, volgens Aimane. “Ik luister wel naar verhalen om me heen. Ik luister meer sinds ik me bewuster ben van sociale ontwikkelingen. Ik lieg als ik zeg dat ik dat al m’n hele leven heb gedaan. Ik ben verbaal sterker, en heb me meer ontwikkeld. Sindsdien vind ik dat ik me in moet zetten. Het luisteren, het ondernemen van actie en het leveren van een bijdrage maakt je maatschappelijk betrokken.”

De Taal van de Jeugd
Waarom precies een jongerenambassadeurstraject bij de politie, vroegen we. De politie is opzoek naar de meningen, inzichten en adviezen van jongeren, en daar is het jongerenpanel bij uitstek de plek voor. Aimane zei hierover: “Initiatieven zoals Jongerenambassadeurs en het jongerenpanel laten wel zien dat de politie dingen willen leren, maar het is beperkt. Het zou ideaal zijn als dit soort bijeenkomsten niet nodig zijn. Het zou beter zijn om op straat het gesprek aan gaan, zodat op basis daarvan een beslissing gemaakt kan worden.”

Dit onderwerp gaat Aimane aan het hart, en hij hoopt door dit soort kwesties te tackelen “een brug te vormen tussen jongeren en de politie”. “Ik heb een multiculturele achtergrond, en ik hoor over de spanningen tussen jongeren met een multiculturele achtergrond en de politie. Ik ben van mening dat die spanningen best weggenomen kunnen worden.” Hoe zou de politie dit beter kunnen doen, vroegen we aan Aimane, waarop hij kwam met ‘de taal van de jeugd’.

“De taal van de jeugd is complex, en heeft begrip en tijd nodig. Op het moment dat je niet weet hoe je iemand moet benaderen, kan het zijn dat je olie op het vuur gooit. Terwijl er juist een hand op de schouder nodig is. We moeten kijken naar welke benadering het positieve effect heeft. Op het moment dat iemand door de manier van benaderen andere keuzes gaat maken, is dat al een winsituatie.”

Tot nu toe is Aimane bij één panelbijeenkomst geweest, maar bij andere bijeenkomsten hoopt hij dit soort onderwerpen aan te kaarten. “De politie focust in sommige gevallen te veel op het corrigeren van gedrag, terwijl er (meer) aandacht moet zijn naar de beweegredenen achter bepaald gedrag. Wanneer de politie meer waarde hecht aan de reden achter het gedrag, werkt het beter.”

Bij Jongerenambassadeurs geloven we dat Aimane’s perspectief hard nodig is voor de verbetering van de politie haar dienstverlening. Ben je geïnspireerd door zijn verhaal, en wil jij ook binnen een organisatie impact maken? Schrijf je in als jongerenambassadeur, verschillende droomplekken zijn opzoek naar jouw advies!