Achter de Schermen bij de Politie

Bij Jongerenambassadeurs zorgen we ervoor dat er in laats van over jongeren, mét jongeren wordt gesproken. Jongeren verdienen namelijk een plek aan de tafel. Uiteindelijk moet de stem van jongeren ook gehoord worden en dat kan niet zonder onze droomplekken. Deze keer is er extra aandacht voor het jongerenpanel bij de Politie. In deze blog vertellen medewerkers en jongerenambassadeurs meer over hun ervaringen en welke waardevolle inzichten ze tot nu toe hebben opgedaan. 

De jeugd is voor de politie een belangrijke doelgroep. Zij kunnen nu daders, slachtoffers en getuigen zijn, maarzij zijn ook potentiele daders, slachtoffers, getuigen én collega’s van de toekomst. Vanuit onze organisatie vinden we het daarom heel belangrijk dat jongeren een stem hebben én ook daadwerkelijk krijgen. Om zowel mee te denken over bepaalde vraagstukken, maar hen ook echt te betrekken bij bepaalde campagnes, acties of besluitvorming richting die doelgroep. In veel projecten, programma’s, communicatiestrategieën en –uitingen hebben we als politie immers met hen te maken.

Een groep jongeren kan de politie op structurele wijze helpen door hun frisse blik op de (politie)wereld met ons te delen. Jongeren denken anders dan volwassenen. Met hun participatie worden onze keuzes en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken duurzamer en meer toekomstbestending. Ook zorgt het ervoor dat het beleid en de middelen van de politie beter aansluiten bij de belevingswereld van jongeren, omdat het mede door hen is ontstaan. Er ontstaat zo meer draagvlak voor beslissingen en het versterkt de binding van jongeren met hun leefomgeving.

Esha Gowricharn (Communicatieadviseur & Woordvoerder)
Social cop trainingen in samenwerking met jongeren.
“We hebben in de eenheid Rotterdam aan een aantal jongeren gevraagd of ze ons zouden willen helpen met een training voor collega’s met een social media account. Deze collega’s wilden heel graag leren hoe ze beter in verbinding kunnen komen met jongeren. Wie kan dat nou beter uitleggen dan de jeugd zelf? De jongeren kwamen tijdens de training met verfrissende tips en gaven hun ongezouten meningen waardoor collega’s weer op scherp stonden. Niet alleen interessant voor de collega’s, maar ook voor de jongeren die dit keer agenten op de vingers mochten tikken.”

Jongerenambassadeur Fynn (19)
“Ik vind jongeren participatie erg belangrijk aangezien jongeren op deze manier echt mee kunnen doen in de samenleving. Zodat er niet alleen maar beslissingen over jongeren worden gemaakt, maar vooral mét jongeren. In het geval van de Politie vind ik het belangrijk dat ze jongeren mee laten denken, omdat ik van mening ben dat de politie er voor ons allemaal moet zijn, ook voor jongeren. De jongerenambassadeurs kunnen de politie het beste leren wat er in jongeren omgaat en wat belangrijk voor hen is. Het jongerenambassadeursschap bij de Politie ervaar ik tot nu toe erg positief. Er wordt echt naar je geluisterd en iedereen is heel gemotiveerd.”

Joren Polhuijs (Operationeel Expert GGP (Gebieds Gebonden Politie) / Wijkagent)
Bijeenkomst ´Op de schop met rellen´ waarbij we in gesprek gingen met jongeren over hoe we (avondklok)rellen/relschoppers kunnen voorkomen.
“Jongeren hebben een heel andere blik op de dingen die ons als politie bezighouden. Die andere blik hebben we keihard nodig om aan te scherpen, om te komen tot andere inzichten, om je te verplaatsen in elkaars schoenen. Dat is precies wat er gebeurt als je in gesprek bent met de Jongerenambassadeurs. Ze stellen de goede vragen en leggen de vinger op de zere plek.”

 

Jongerenambassadeur Anique (21)
“Jongerenparticipatie is belangrijk omdat iedereen zijn stem moet laat horen ongeacht hoe oud je bent, wat je gender is en waar jij je fijn bij voelt. Het is belangrijk dat je je stem laat horen omdat er anders niet naar je geluisterd wordt. Ieders mening is belangrijk zolang je er maar voor uit komt. Dat de politie jongeren laat mee denken is alleen maar goed voor beide partijen. Je ziet dat er vaak “ruzie” is tussen jongeren en de politie terwijl ze zoveel van elkaar kunnen leren. Mijn taak als jongerenambassadeur neem ik daarom ook zeker serieus! Ik vind het belangrijk dat jongeren goed overweg kunnen met de politie en daar zijn we nu ook mee bezig. Zo hebben wij een dag mee gelopen bij de politie om te zien hoe het er daar aan toe gaat maar ook om onze menging te geven. Dit zijn die ik meeneem in het leven!”

Ruud Verkuijlen (Programmamanager GTPA (Geweld Tegen Politie Ambtenaren))
Bijeenkomst over GTPA waarbij jongeren in gesprek gingen met agenten en minister Grapperhaus over dit thema.
“Het blijft inspirerend om jongeren te betrekken bij ingewikkelde vraagstukken. Hun zienswijze is vaak verfrissend en onafhankelijk en legt vergeten accenten bloot. Dat is geen garantie voor nieuwe oplossingsrichtingen, maar wel voor een waardevol dialoog.”

Jongerenambassadeur Yasmine schreef eerder al over haar motivatie om als jongerenambassadeur bij de politie aan de slag te gaan, hier vind je haar blog. Jongerenambassadeur worden bij een droomplek die bij jou past? Meld je hier aan of stuur een appje naar 06 – 18 53 08 25!