Selecteer een pagina

Bente is jongerenambassadeur bij het Ministerie van BZK!

Iederéén moet zich voldoende gehoord en vertegenwoordigd voelen in Nederland! Daarom wil het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een jongerenparlement oprichten! Maar wat is daar voor nodig? Op welke manier kan dit het beste worden opgezet? Wie zitten er in het jongerenparlement? Jongerenambassadeur Bente buigt zich samen met het jongerenpanel over deze vragen en adviseert het ministerie tijdens het congres op 19 juni!

Benieuwd naar de vorderingen van Bente? Hou onze site, Insta, Facebook en Twitter in de gaten!

Bekijk ook andere matches: