Selecteer een pagina

Luna is jongerenambassadeur bij Vizier!

Jongerenambassadeur Luna is als onderdeel van een groepje aan de slag gegaan bij de adviesorganisatie Vizier. De organisatie zet zich in ter voorkoming en bestrijding van discriminatie. Het doel tijdens dit traject is om discriminatie onder jongeren in kaart te brengen en te bepalen hoe meer jongeren discriminatie meldpunten weten te vinden. Luna vindt het essentieel dat jongeren meedenken hierover: “Om de effectiviteit van discriminatiemeldpunten te vergroten over de hele samenleving, is ook de inspraak van jongeren essentieel. Weinig jongeren zijn bekend met discriminatiemeldpunten, of ontvangen er weinig effectieve hulp van. Er dient niet alleen over jongeren gepraat te worden, maar vooral ook mét jongeren. Jongeren kunnen immers zelf het beste onderzoeken en verwoorden waar zij voor staan.” Meer weten over Luna haar ervaringen? Lees haar gastblog hier

Benieuwd naar de vorderingen van de jongerenambassadeurs? Hou onze site, Insta, Facebook en Twitter in de gaten!

Bekijk ook andere matches: